KP Fishing kalastusopaspalveluiden varaus ja peruutusehdot

Kalastusopaspalveluiden aikataulut ja tarjous lähetetään aina asiakkaalle sähköpostilla hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista (varausehdot ovat myös luettavissa kpfishingin.fi verkkosivuilla).

Lasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin/verkkolaskuna (tai postitetaan asiakkaan laskutusosoitteeseen mikäli asiakkaan kanssa on niin sovittu) vahvistuksen jälkeen mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin yleensä kahden viikon (14vrk) kuluessa.

Kalastusopaspalveluiden tilauksen loppusumma maksetaan ennakkomaksuna kokonaisuudessaan lähetetyn laskun mukaisesti, laskussa olevan maksuehdon mukaisella aikataululla. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun saapumisesta asiakkaalle.

Asiakkaalla on niin halutessaan mahdollisuus myös varausmaksun suorittamiseen. Varausmaksu on 50% varauksesta (hyväksytyn tarjouksen) loppusummasta, kuitenkin minimissään aina 300€.

Varausmaksu maksetaan heti, 7pv maksuehdolla (ellei toisin ole sovittu). Varausmaksun jälkeinen laskun loppusumma pitää suorittaa viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen varauksen alkamista. Kalastusmatkat joihin on vähemmän aikaa kuin 2kk, tulee maksu suorittaa kokonaisuudessaan.

Mikäli asiakas on maksanut vain varausmaksun, varauksensa peruuttaessaan hänellä ei ole oikeutta saada mitään osuutta maksetusta varausmaksusta takaisin (ellei toisin ole sovittu), vaan se käytetään kattamaan liiketoimintaan mahdollisesti aiheutuneet kulut ja haitat.

VARAUKSEN PERUUTUS

KP Fishing Oy yrityksen omistajalla (Kalle Paavola) on oikeus peruuttaa varaus, mikäli maksusuoritusta ei ole tehty laskun eräpäivän loppuun mennessä. Peruutuksesta on tällöin ilmoitettava asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Tällöin kiinteistön omistaja on oikeutettu perimään 50% varauksen kokonaissummasta asiakkaalta, jolla katetaan liiketoimintaan aiheutuneet haitat ja kulut. Jos varausta (palvelua) ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta palautukseen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa eim pahan kelin takia ennen tapahtuman päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu palautukseen. Peruutus on aina tehtävä joko kirjallisesti (sähköpostilla osoitteeseen kalle@kpfishing.fi) tai suullisesti (esimerkiksi soittamalla) omistajalle. Laskun maksamatta jättämistä ei katsota peruutukseksi.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut omistajalle, tai asiakkaan lähettämän sähköpostin voidaan luotettavasti olettaa saapuneen. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra- ajan alkamista, asiakkaalle palautetaan 50% hänen maksamastaan vuokrasummasta.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 14-30 vrk ennen varauksen alkamista, asiakkaalle palautetaan 30% hänen maksamastaan summasta. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 14 vrk ennen varauksen alkamista, asiakkaalle ei palauteta hänen maksamastaan vuokrasummasta mitään osuutta.

Mikäli asiakas on maksanut vain varausmaksun, varausta peruuttaessaan hänellä ei ole oikeutta saada mitään osuutta maksetusta varausmaksusta takaisin (ellei toisin ole sovittu), vaan se käytetään kattamaan liiketoimintaan mahdollisesti aiheutuneet kulut ja haitat.

Mikäli asiakas ei ole vielä ehtinyt maksaa laskuaan peruuttaessaan varauksensa, tällöin omistaja on oikeutettu perimään 30% varauksen kokonaissummasta asiakkaalta, jolla katetaan liiketoimintaan aiheutuneet haitat ja kulut.

Mikäli asiakas muuttaa vuokrauksen ajankohtaa, omistajalla on oikeus pitää sitä aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan maksamansa varauksen suuruuden takaisin lukuunottamatta 20% osuutta, jolla katetaan mm. peruuttamiseen liittyvät liiketoiminnalliset kulut ja haitat. Tällaisesta syystä johtuva peruutus on aina tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys kiinteistön omistajalle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen varauksen alkua. Mikäli peruutus tehdään, kun varaus on jo alkanut, ei asiakas ole oikeutettu korvaukseen eikä palautukseen maksamastaan summasta.

Jos matka joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksusta ei silloin palauteta mitään osuutta.

 

OMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS (FORCE MAJEURE -TILANNE)

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), reissun järjestäjä KP fishing Oy omistaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan, mutta muita ylimääräisiä korvauksia tai hyvityksiä asiakkaalle ei makseta.

Ystävällisin terveisin,

Kalle Paavola | KP Fishing Oy

Puh. 0405201913
kalle@kpfishing.fi

Sijaintimme | KP Fishing Oy

Telkontie 4, 39200 Kyröskoski

Puhelin

0405201913

Sähköposti

kalle@kpfishing.fi

Alkuun